čtvrtek 14. března 2013

Nanesení fotorezistu pomocí laminace


Řada výrobců nabízí materiály pro výrobu plošných spojů již s nanesenou fotocitlivou vrstvou, ale jak si efektivně a kvalitně mohu nanést fotorezist sám?

Při prototypové a malosériové výrobě jsou prakticky možné pouze dva způsoby.

Pomocí tekutého fotorezistu:
U tohoto způsobu se často vyskytují problémy s kvalitou. Není docíleno rovnoměrného nanesení, tedy stejné šíře vrstvy na plochu materiálu. Další nevýhodou je, že fotorezist musí zaschnout, nemohu tedy materiál   použít hned pro další zpracování.
 Čas schnutí je závislý na teplotě a vlastnostech chemikálie. U nejpouživanějšího typu fotoemulze POSITIV 20 je doba schnutí při pokojové teplotě 20°C až 24h. Pokud mohu použít laboratorní pec, tak při teplotě 70°C je tato doba zkrácena na 15 minut.
 


Tento produkt je dodáván ve 200 ml spreji, jeho výtěžnost je cca 1 m2/200ml a cena se pohybuje okolo 400 Kč. 

Pomocí laminace fotorezistu:

Fotorezist - suchý film, 305mm x 30mZpůsob laminace takzvaných suchých filmů nabízí oproti fotoemulzím řadu výhod. Tou nejzásadnější je kvalita - zajištění rovnoměrnosti fotocitlivé vrstvy po celé ploše materiálu. Další výhodou je téměř okamžité použití pro další zpracování a v neposlední řadě cena. Filmy jsou dodávány v balení po dvou rolích, každá role má rozměry 305mm x 30m, tj. 9,15 m2. Celkem tedy 18,3 m2 za cenu 4129 Kč, tj. 225 Kč/m2. Úspora je tedy oproti fotoemulzi téměř poloviční. 
Použitý laminátor musí splňovat tyto požadavky:

 • Přesná regulace teploty (pro filmy se používá teplota okolo 110°C).
 • Regulace posuvu  (pro filmy 1-3m/min).
 • Musí být určen pro materiály s větší šířkou - podle zpracovávaného materiálu.


Návod na laminaci suchých filmu fotorezistu


 • Před použitím filmů dokonale očistěte laminovaný materiál od mastnoty a nečistot. Připravte si podložku pro laminovaný materiál, např. hliníkovou desku (podložka musí být větší než laminovaný materiál).
 • Uřízněte kousek suchého filmu z role tak, aby byl o 2cm delší a širší než laminovaný materiál. 
 • Zde je velmi důležité, aby suchý film byl menší než podložka. Eliminuje se tím riziko nalepení fólie na válce laminátoru.
 • Ustřihněte si dva kousky lepící pásky a připevněte je na obě strany suchého filmu tak, aby byly co nejblíže sobě, ale vzájemně se nedotýkali. Pak zatáhněte za oba dva kousky lepících pásek a následně se z jedné strany odchlípne ochranná fólie.
 • Po odkrytí krycí fólie zamezte přístupu prachu nebo jiných částic na odkrytou stranu filmu. Rovněž se nedotýkejte této strany prsty!!
 • Zapněte laminovací přístroj a parametry nastavte dle manuálu k zařízení. Doporučená teplota je 110°C a rychlost posuvu 1-3m/min.
 • Když je dosaženo požadované teploty vložte podložku + materiál + suchý film přímo do středu mezi válce laminátoru a držte zadní okraj suchého filmu oběma rukama po dobu laminace tak, aby byl stále napnutý. 
 • Až materiál projde laminátorem, nechte jej 2-3 minuty vychladnout, ořízněte film z materiálu pomocí ostrého skalpelu a odstraňte podložku.
 • Ponechání horní krycí fólie filmu zajišťuje bezpečné uložení do dalšího kroku procesu, maximálně však po dobu sedmy dnů. V případě osvitu materiálu osvitovou jednotkou strhněte krycí fólii.  


Pokud dosahujete špatných výsledků po laminaci, osvitu nebo vývoji, zkontrolujte zda:
·         povrch materiálu byl řádně očištěn a osušen
·         byla  nastavená správná teplota laminace
·         příliš dlouhá expozice – osvit materiálu
·         vyvolání obrazu ve vývojce bylo příliš dlouhé 

Žádné komentáře:

Okomentovat